Діяльність

Наша

КОМПЕТЕНЦІЯ

Наша компанія володіє повним спектром необхідних експертиз в сфері промислової екології
ПЕРЕДПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ
Стратегічна екологічна оцінка
Зміна розмірів санітарно-захисних зон
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря
Вимірювання викидів в атмосферу
Екологічний аудит
Оцінка впливу на довкілля
Моніторинг, звітність і верифікація парникових газів
Спецводокористування
Аналіз атмосферного повітря
Екологічний консалтинг
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Розробка показників емісії (питомі викиди)
Держоблік об'єктів, які справляють вплив на довкілля
Дослідження та вишукування
EHS Compliance Audit
Найкращі доступні технології
Поводження з відходами
Інтегровані дозволи
Екологічний моніторинг
Екологічний податок, статистична звітність

ГАЛУЗІ

Компанія являється провідним експертом у різних галузях промисловості та виробництвах
ЕНЕРГЕТИКА ТА ІНДУСТРІЇ ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО БУДІВНИЦТВО І ТРАНСПОРТ ПЕРЕРОБНІ ГАЛУЗІ АПК І КОМУНАЛЬНИЙ СЕКТОР
Електроенергетика
Загальна хімічна промисловість
Гірничодобувна галузь
Цукроварна галузь
Тваринництво та агропромислова галузь
Металургія
Нафтогазова переробка
Загальне будівництво
Олійножирове виробництво
Біоенергетика
Машинобудування
Транспортування та розподілення газу
Будівництво доріг
Елеватори та хлібоприймальні підприємства
Очисні споруди каналізації
Теплоенергетика
Нафтобази та АЗС
Залізничний транспорт
Переробка молока, спиртова галузь
Полігони ТПВ та місця видалення відходів
Загальне промислове виробництво
Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Цементні заводи
Деревообробне виробництво
Комунальна та соціальна сфери
Наша

ГЕОГРАФІЯ

Наша компанія являється постачальником послуг та сервісів в багатьох регіонах України
Міжнародна

СПІВПРАЦЯ

Інтер-Еко є партнером компанії DEKONTA - міжнародного постачальника екопослуг та сервісів

Дискові гранулятори

Дискові гранулятори використовуються для гранулювання дрібнозернистих матеріалів (таких як пил, порошок, летюча зола, шлам, мул і т.д.).

Плавуча насосна станція

Плавуча насосна станція використовується для вилучення шламів, розчинів, мулу і аналогічних відходів з промислових ставків і накопичувачів.

Міксер для відходів

Міксер призначений для змішування відходів з різними компонентами з метою отримання необхідних фізико-хімічних параметрів в процесі переробки та утилізації відходів.

Установка десорбції

Установка призначена для ремедіації грунта. Технологія базується на нагріванні матеріалу до температури, що перевищує температуру кипіння забруднюючих речовин у відходах.

Установка стабілізації та солідіфікації

Стабілізація / солідіфікація - це технологія обробки, заснована на змішуванні забруднених матеріалів з відповідними реагентами в результаті чого суміш перестає бути небезпечною для довкілля.

Мобільна установка промивання грунтів

Промивання грунтів - технологія, в якій використовується проста вода або вода з детергентами для видалення забруднень з грунтів або інших відходів.